Kodeks ponašanja

I -  UVOD

Članak 1. 

HAOK ZAGREB (u daljem tekstu: Klub) mjesto je nulte tolerancije nasilja, mobinga i diskriminacije na bilo kojoj osnovi (rasnoj, spolnoj, vjerskoj, sportskim sposobnostima …). Ovim kodeksom utvrđuju se pravila ponašanja igračica, trenera, roditelja i drugih članova Kluba, u pogledu ostvarivanja osnovnih programskih ciljeva i djelatnosti Kluba određenih Statutom Kluba, te poštivanja odnosno izvršavanja njihovih prava, obaveza, odgovornosti i dužnosti koji proizlaze iz zakona i drugih relevantnih akata koji uređuju područje sporta.

Osnovni cilj ovog kodeksa je promocija osnovnih elemenata izgradnje karaktera i sportske etike, koji su sadržani u konceptu sportskog ponašanja, u ključnim principima: povjerenje, poštovanje, odgovornost, transparentnost, pravednost, briga i socijalizacija. Najbolji rezultati u sportu postižu se kad je ponašanje, trening i natjecanje u skladu s ovim principima. Sve odbojkašice, treneri, roditelji i drugi članovi Kluba prihvaćaju kao izraženu volju ovaj kodeks s danom njegovog objavljivanja na stranicama Kluba.

II - PRAVILA PONAŠANJA IGRAČICA

Članak 1.

Odbojkašice, članovi Kluba dužne su pridržavati se pravila iz kodeksa ponašanja našeg Kluba u svim prilikama i za sve vrijeme članstva, a to podrazumijeva:

 1. U svakoj prilici govoriti pozitivno o Klubu.
 2. Prisustvovati događajima od javnog interesa na koje su pozvani i na taj način promovirati i Klub i sebe osobno kao igrača.
 3. Izbjegavati sve skupove ekscesnog sadržaja.
 4. Izbjegavati druženje s osobama nekulturnog i nasilnog ponašanja.
 5. Izbjegavati sukobe na treningu i natjecanjima, a i sukobe van toga smanjiti na najmanju moguću mjeru te ih rješavati na civiliziran način i u okviru struktura Kluba.

Članak 2.

U cilju postizanja što boljih rezultata i promoviranja Kluba igračice su dužne:

 1. Redovito provjeravati raspored treninga za svoju ekipu.
 2. Dolaziti na treninge redovito, 5-10 minuta prije zakazanog početka treninga; početak treninga podrazumijeva početak zagrijavanja ili druge vrste, oblika treniranja.
 3. Dolaziti na vrijeme na svako najavljeno druženje, natjecanje ili drugo klupsko okupljanje.
 4. Biti fizički i mentalno spremni za trening te prije treninga razmisliti o sadržaju i eventualnim izmjenama s prošlog treninga.
 5. Svaki izostanak, kašnjenje ili raniji odlazak bilo na trening, natjecanje ili drugu vrstu druženja najaviti i opravdati treneru.
 6. Na treningu biti u opremi Kluba, sukladno rasporedu i opremi.
 7. Nositi adekvatnu obuću za trening (tenisice za dvoranu ili za vani), sukladno najavljenom rasporedu treninga.
 8. Na trening doći energetski i hidracijski pripremljeni.
 9. Konzumacija hrane, grickalica i žvakaćih guma za vrijeme bilo koje vrste trenažnog procesa nije dozvoljena.
 10. Brinuti o zaduženoj klupskoj opremi, čuvati ju i održavati.
 11. Prijaviti svaki nestanak/gubitak dijela opreme ili opreme u cijelosti treneru ili kapetanu ekipe, koji će u dogovoru s tajnikom Kluba pronaći primjerenu nadomjesnu opremu i odrediti način kompenzacije izgubljene opreme.
 12. Čuvati sportske rekvizite (lopte, kapice, ljestve, čunjev,prepone…) te pomagala koji su u vlasništvu Kluba te pomagati u njihovom pospremanju i skladištenju.
 13. Ostati na treningu cijelo vrijeme trajanja treninga,  izuzetak su opravdani razlozi kasnijeg dolaska/ranijeg odlaska, koji su na vrijeme najavljeni treneru, a odnose se na školske ili neke druge obveze.
 14. Ne pričati međusobno za vrijeme trajanja treninga, nego se koncentrirati na vježbe  koje trener pokazuje/uvježbava te upute koje daje.
 15. Primijeniti savjete trenera u najkraćem mogućem roku.
 16. Poštovati, slušati i izvršavati sve zadatke koje dobije od članova stručnog tima ekipe ili Kluba u skladu s odredbama Statuta.

17.Znati da trening traje dok trener ne označi kraj treninga, a ne do vremena određenog rasporedom, pa je potrebno predvidjeti moguće odstupanje od 15-ak minuta.

 1. Znati da trening počinje ulaskom u sportski objekt, a završava izlaskom iz sportskog objekta.
 2. Ne koristiti mobitel za vrijeme trajanja treninga ili natjecanja, osim za hitne i opravdane slučajeve uz prethodnu najavu treneru. U slučaju nepoštivanja ove stavke, trener ima pravo privremeno oduzeti uređaj (do kraja trajanja treninga, utakmice).
 3. Ne nositi privatne stvari (nakit, igračke, mobiteli, fotoaparati,..) za vrijeme treninga ili natjecanja na teren.
 4. Pomagati ostalim igračima iz ekipe u uvježbavanju programa davanjem dobronamjernih savjeta.
 5. Poštivati dogovor i upute trenera što se tiče potrebne opreme, kako za treninge tako i za natjecanja (majice za zagrijavanje, hudice, tenisice, štitnici, štucne, rukavi..).
 6. Izbjegavati nošenje nakita jer to nije i ne smije biti dio opreme sportaša.
 7. Pridržavati se osnovnih pravila bontona i uvijek koristiti četiri čarobne riječi: hvala, molim, izvoli, oprosti.
 8. Pozdravljati trenere i druge članove Kluba koji obavljaju neku dužnost u Klubu kao i zaposlenike sportskog objekta ili druge roditelje.

26.Izbjegavati komunikaciju i ponašanje koje može dovesti do bilo kakvog sukoba - ne ogovarati ostale igrače iz ekipe ili službene osobe Kluba. Ukoliko postoji problem unutar ekipe o tome izvijestiti kapetana  ekipe ili trenera koji će poduzeti korake ka njegovom rješavanju.

 1. Problemi unutar ekipe prvo se rješavaju zajedno s trenerom, a tek potom, ukoliko problem i dalje postoji, u rješavanje se uključuje  team leader ili druga službena osoba Kluba.
 2. Pred osobama van Kluba ne raspravljati o klupskim problemima ili problemima unutar ekipe – mjesto za takve rasprave je garderoba ili sastanak, a ne hodnik ili elektronski mediji poput društvenih mreža i slično.
 3. Spriječiti sve potencijalno incidentne situacije koje mogu izazvati ozljede, bolesti i sl.
 4. Odazvati se obvezatnom liječničkom pregledu, prema protokolu i dinamici sportske ambulante ZSS te podmiriti troškove.
 5. Obvezatno prisustvovati predavanjima iz područja zdravstvenog prosvjećivanja i sporta u organizaciji HOS-a ili Kluba.
 6. Obavezno pristupiti najavljenom testiranju tehničkih elemenata i motoričkih  sposobnosti, aerobnih i anaerobnih sposobnosti, antropometrijskih elemenata, prema dinamici testiranja koju odredi Klub.
 7. Obavezno ispuniti upitnik za roditelje.
 8. Provoditi sve upute vezane za zdravstvenu problematiku - nakon ozljede i ili bolesti, bez obzira gdje se dogodila (na treningu ili u slobodno vrijeme), i detaljno se pridržavati dobivenih uputa za liječenje/rehabilitaciju, kako bi se što prije vratili u trenažni proces.
 9. Provoditi sve upute za kondicijsku pripremu tijekom ljetnih školskih praznika, dobivene od trenera.
 10. Na natjecanjima biti jednoobrazni, sukladno preporuci  trenera i raspoloživoj opremi.
 11. Poštivati zabranu pušenja i konzumacije alkohola u klupskoj opremi, na klupskim putovanjima i druženjima, za vrijeme nekog sportskog događanja ili u blizini sportskog kompleksa – sportaš je ogledalo Kluba i vrijednosti koje Klub propagira.
 12. U javnom životu ponašati se civilizirano i u skladu sa sportskom etikom (zabranjeno konzumiranje alkohola, duhana i droga, te kasni noćni izlasci u sezoni intenzivnih priprema i natjecanja).
 13. Imati korektan odnos prema suparničkim igračima i ostalim osobama, sucima, navijačima, klupskoj Upravi.
 14. Poštivati ostale igrače iz Kluba, bez obzira na njihovo odbojkaško znanje, vjersku ili rasnu pripadnost, spol i sl.
 15. Graditi prijateljstva s drugim igračima iz ekipe i biti podrška jedni drugima, osobito u slučajevima pogreške ili pada, jer cijeli tim je jak upravo onoliko koliko je jak njegov najslabiji član.
 16. Ponašati se civilizirano na putovanjima u zajedničkom prijevozu ili drugim sredstvima prijevoza i u skladu s pravilima koje će odrediti trener i vođa puta.
 17. Svojim ponašanjem, trudom i načinom života biti za primjer ostalima, kako unutar ekipe ili kluba, tako i izvan toga.
 18. Odazvati se svim pozivima za natjecanja i treninge kluba.
 19. Biti uzoran član zajednice

Naši sponzori

Oni su prepoznali naš dosadašnji rad

Pratite nas

Image

Podaci kluba

HAOK ZAGREB
Jarnovićeva 17 G, 10000 Zagreb
Telefon:
+385 91 6552 874